වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

YOUNG & EXPERIENCED GIRL'S THERAPIST'S CLEAN & 100% GENUINE MASSAGE SERVICE Only Foot Massage = Rs 2000/- ( 30 Minutes) Foot , Head and Shoulder Massage = Rs 3500/- (1 Hour ) Foot , Head and Shoulder Massage = Rs 4000/- ( 1 and Half hours ) Pedicure Massage = Rs 4000/- Manicure Massage = Rs 2000/- Face Massage = Rs 2500/- (30 Minutes) Contract Number = 0742610334 New Nature Foot Care 8A Vajira Road Bambalapitiya Colombo 04

Spa | 1 day ago
1K 120

GENUINE FOOT, HEAD & SHOULD...

YOUNG & EXPERIENCED GIRL'S THERAPIST'S CLEAN & 100% GENUINE MASSAGE SERVICE Only Foot Massage...

Colombo 04 Bambalapitiya Vi...

සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ ඒත් ඔයා කියන විදිහට සතුටු කරන්න මට පුළුවන්. ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs. 4000 ANAL නැතුව ඕනම දෙයක් කරනවා. මේ මගේ REAL ම ෆොටෝ එක. මේ මගේ REAL ෆොටෝ එක අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසක් FIRST TIME IN THIS JOB HI I'M SADUNI 25 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 4000/- 2 HOURS 2 SHOT'S RS 7000/- 3 HOUR'S 3 SHOT'S RS 8000/- LIP KISS OK 0772652319 8 a.m & 6 p.m time MINUWANGODA ADIAMBALAMA KATUNAYAKE ••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
1K 180
Lanka ads Superad image

AGE 25 RS 4000 REAL PHOTO

සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ ඒත් ඔයා කියන විදිහට සතුටු කරන්න මට...

මිනුවන්ගොඩ ආඩ්අම්බලම කටුනාය...

ඔයාගේ කෙල්ලගෙන් වගේ සැපක් ගන්න රූ 4500 UNMARRIED GIRL SUCKING - LIKING OK රු 4500/- අවු 28 කොට්ටාව පන්නිපිටිය ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග ඇත්තම ෆොටෝ එක UNMARRIED GIRL කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් වයස අවුරුදු 26 නිකිණි 0717157209 KOTTAWA PANNIPITIYA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 1 SHOT 4500/- WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
1K 30
Lanka ads Superad image

UNMARRIED AGE 28 NIKINI RS...

ඔයාගේ කෙල්ලගෙන් වගේ සැපක් ගන්න රූ 4500 UNMARRIED GIRL SUCKING - LIKING OK රු 4500/- අවු 28 කොට...

කොට්ටාව පන්නිපිටිය

Rithu අවු 27 ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග රු 5500/- පැයකට අත්තනගල්ල , පස්යාල, නිට්ටබුව අවට ඉන්නවා සර් ඇත්තම ෆොටෝ එක ලිප්ස් කිස් ඔකේ කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 5500/- රුම් එකත් එක්ක 0703967796

Full Service | 1 day ago
2K 60
Lanka ads Superad image

UNMARRIED AGE 27 FULL SERVI...

Rithu අවු 27 ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග රු 5500/- පැයකට අත්තනගල්ල , පස්යාල, නිට්ටබුව අවට ඉන්නවා සර්...

PASYALA ATTANAGALLA NITTABU...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 1 day ago
4K 450

LOVELY ♥️ FULL BODY MASSAGE...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL THAI HAPPY ENDING ✅ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES HELLO GENTLEMEN'S 🪷🪷🪷 FULL BODY MASSAGE + HAPPY ENDING + REAL THAI GIRL'S ONLY 🎁 1.5 HOURS SPECIAL OFFER RS 10000/- FULL BODY MASSAGE ✔️ HAPPY ENDING ✔️ HEAD MASSAGE ✔️ FOOT MASSAGE ✔️ 🇹🇭 REAL THAI GIRLS 20 TO 25 YEARS OLD 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S PHOTO ATTACHED 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S SELECTION ☎️ PLEASE CALL FOR BOOKING 📞 0777171824 🇹🇭 THAI 🇱🇰 LANKA SPA 👉 BAMBALAPITIYA, COLOMBO 04 🚪Visit Bambalapitiya Thai Spa now for an experience you will never forget. ⛔ NO LOCAL GIRLS. THAILAND BEAUTIFUL GIRLS ONLY ✅

Spa | 1 day ago
3K 180

REAL THAI GIRL'S IN SRI LAN...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL TH...

Colombo BAMBALAPITIYA

Full service 6000/=💥 🔰 I am tharuka🥰 🌹 My real age 23 years old 👸 🍀 This is My real photo 📷 🌹Doing full service at homagama kottawa pannipitiya 🌹 1 hour 1 short 6000/=with room 🌹 2hour 2 short 8000/=with room 🌹Full night 14000/=with room 🌹service in safety my private hotel room only me 🏘 🌹Su.ckig w.out cn.dom 🌹Lip kiss ok.👍 🌹A.nal ok 👍 🌹Any possition ok 👍🌹p.ussy li.cking ok 👍 🌹 Parking available 🚗🚗 🍀 This is My real photo 📷📷 ❤ My contact number 0742866709

Personal Ads | 1 day ago
2K 240
Lanka ads Superad image

University girl Colombo, Fu...

Full service 6000/=💥 🔰 I am tharuka🥰 🌹 My real age 23 years old 👸 🍀 This is My real p...

Beautiful shemale full service kaduwela / bandara watta handiya / biyagama/ malaba / kiribathgoda /kadawatha 🙏❤ශීමේල් යනු BOOBS සහ DICK එක ඇති TRANS කාන්තාවක් බව අවබෝධයක් ඇත්නම් පමණක් අමතන්න.නැතිනම් GOOGEL කර IMAGE RESULTS බැලීමෙන් පසු අමතන්න.❤️❤️❤️. 🌹100/100 my real phots attached 🌹chathu 🌹23 yers old 🌹real hair 🌹real boobs (35)u 🌹dick size (7inch) i will do top bottom both ok 🌹safety place hotel room 🍎Threesome ok 👍 not allowed girl 🙏 Suck 🙊Anal ok 👀Ass liciking 👄Body licking 💋Kissing 💞Rimming 😋Nipple play 😛Ball sucking 😍Cum in face 🤗Cum in body💯 🌹5000/ 1shot. ( With out room ) 🌹10000/ 2 shot . ( With out room ) 🌹20000 / =Full night ( with out room ) 🍎🍌Threesome = 13000( with room ) ❤️Live came show with face ❤️😋 Package 👇 👇 👇 👉 5 min 1000 🥰10 mini 2000 🥰 15 mini 3000 🥰20 mini 4000 🥰30 mini 5000 with cum out 🤭 (Please read this carefully ) With face for all packages Video verification available 500 WhatsApp 0769616022 🌹🌹Mama chathu .mama shemale /lady boy kenk.100% 💯ෆොටෝ එකේ ඉන්නෙ මම නෙමේ නම් Service එක Free දෙනවා 💝Welcome Teens & Adults 🌹වේලාවක් වෙන් කර ගැනිමට පමණක් ඇමතුමක් ලබාදෙන්න 🌹සුහදශිලී විශ්වාසනිය සහ උපරිම වින්දනයක් ලබාදිම මාගේ අරමුණ වේ . ❤️my watspp 0769616022 Location - / kaduwela / bandara watta handiya / biyagama/ malaba / kiribathgoda /kadawatha

She Male | 1 day ago
129K 13K
Lanka ads Superad image

Genuine ,Beautiful ,VIP she...

Beautiful shemale full service kaduwela / bandara watta handiya / biyagama/ malaba / kiribathgo...

Colombo

වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... AGE 30 BEAUTIFUL GIRL FULL SERVICE RS 2500 SUCK OK WITH CONDOM FRIENDLY SERVICE GIRLFRIEND EXPERIENCE RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY 0768911909 NO ANAL 🚫 NO VISIT 🚫

Full Service | 1 day ago
1K 150
Lanka ads Superad image

PANNALA ෆුල් සෙර්විස් 2500/...

වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... AGE 30 BEAUTIFUL GIRL FULL SERVICE RS 2500...

PANNALA DIKKELE

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs. 2500 ANAL නැතුව ඕනම දෙයක් කරනවා. මේ මගේ REAL ම ෆොටෝ එක. අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසක් මීගමුව බ්‍රවුන්ස් බීච් ඒත්තුකාල FIRST TIME IN THIS JOB HI I'M SADALI 29 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 2500/- WITHOUT ROOM LIP KISS OK 0710202413 NEGOMBO BROWN'S BEACH ETHTHUKALA ••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
2K 30
Lanka ads Superad image

රු 2500 FULL SERVICE ඇත්තම...

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක්...

Negombo BROWN'S BEACH ETHTH...

BOOK NOW ! 🫂 NEW TO CAM SHOW 🌻 Im Nethu 🌻 Age 22 🌻 Clear Video Call ✔️voice verification free ✔️Video Verification 300/= CHARGE( If you take service reduce this mony ) ( ඔබ සේවාව ලබාගන්නේනම් පසුව මෙම මුදල අඩුකරනු ලැබේ ) නිකරුනේ බොරුවට ඉල්ලන්න එපා ❌ මගේන් සේවාව අවශ්‍ය අය පමණක් ඉල්ලන්න 🕧Bank Transfer🌼 Phone Card ( Dialog ) 🌚බොරු ස්ලිප් එවීමෙන් වලකින්න ඔන්ලයින් හරහා චෙක් කිරීමට පුළුවන් ඔබේත් මගේත් කාලය අපරාදේ 🌝 📱 whatsApp & Telegram Service 🙃 🥀My Package ⤵️ ➡💥Without Face Packeges👇 🎥10 min Rs.700/= ( Boobs play pussy fingering sound show ) 🎥15 min 🔜 Rs 1000/= ( Boos & Full Body Pussy Fingering Play hot y sound ) 🎥25 min 🔜 Rs 2000/= ( Bake and Front Plaing Lik.ing Boobs Full Body Show ) 🎥30 min 🔜 Rs 2500/= ( Bake and Front Plaing Lip kiss Juse Come Oute Lik.ing Boo.bs Full Body Show ) 🕧 45 min 🔜 Rs 3000/= ( Bake and Front Plaing Lip kiss Juse Come Out Golden shower Full Body Show ) ➡️ 20 min Rs.1300/= ( Sex chat with girlfriend felling chat with 5 photo ) _SPECIAL GIFT 💗🤪_ ➡️ 10 min Rs.1000/= ( Dress, bra, panty changing show with pussy show ) 🌻 FRIENDLY SERVICE 🌻 🔜වයස අවු: 18 අඩු අය සදහා මෙම සේවාව ලබාදෙන්නේ නැත❌ 🔜Below 18 Not Provide This Service❌ 🔜Genuine Gentleman only Contact me Please ✔️ ✔️This is My Orginal Photo 📷

Live Cam | 1 day ago
878 330
Lanka ads Superad image

Live Cam Show

BOOK NOW ! 🫂 NEW TO CAM SHOW 🌻 Im Nethu 🌻 Age 22 🌻 Clear Video Call ✔️voice verification...

International,International...

Hi everyone 🔥 🌼
I’m New Cam girl 🌼
26 years 
🌸Without face packages (with hot talk) 🌼5min Full body show ~ 500/=
 🌼10min full body show with fingering ~1000/=
🌼10min full body show with fingering( & Ass) ~1500/=
 🌼15min full body show with a.nl& fingering~ 2000/= 🌼30 min Fingering hot dance and ass fingering ~ 3500/=
 🌸Bathing Packages 
🌼10min golden shower~ 2500/= 🌼20min golden shower~ 3500/= 🌸 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙
🔹.5 MIN - 1000/=
🔹10 MIN - 2000/=
🔹 15 MIN - 3000/= 🌸 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙
🔸 5 MIN 1000/= 🔸10 MIN 2000/=
🔸15 MIN 3000/=
🔸 20 MIN 3500/=

🔥Video verification රු.300ක් ගෙවා ලබා ගන්න.
 🔥Voice verification Free
 ✅Bank transfer only
 🛑🔞වයස අවුරුදු 21ට අඩු අයට සේවාව සපයනු නොලැබේ.🔞🛑 ✅100% real photo is attached ✅100% genuine service ✅Come and enjoy the romantic moment

Live Cam | 1 day ago
626 90
Lanka ads Superad image

🟢Romantic Genuine Live Cam...

Hi everyone 🔥 🌼
I’m New Cam girl 🌼
26 years 
🌸Without face packages (with hot talk) 🌼5min F...

LIVE CAM SHOW

RS 5000 හෂිනි NEW GIRL Age 26 HOT & SEXY BODY MY REAL PHOTO ATTACHED 💋 FULL SERVICE 1 HOUR WITH HOTEL ROOM RS 5500/- 👌 SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM 👌 HIDDEN CAR PARKING 👉 SUCK OK 👉 ANAL OK 👉 BOOB'S SUCK OK 👉 PUSSY LIKING OK 👉 ANY POSITION OK ☎️ 0703201056 📍 Nittabuwa නිට්ටඹුව ⛔ NO VISIT ⛔ 💋 100% GENUINE SERVICE 🙏 PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER

Full Service | 1 day ago
2K 330
Lanka ads Superad image

AGE 26 NEW SEXY GIRL FULL S...

RS 5000 හෂිනි NEW GIRL Age 26 HOT & SEXY BODY MY REAL PHOTO ATTACHED 💋 FULL SERVICE 1 HOUR W...

නිට්ටඹුව NITTABUWA

♥︎මාරවිල♥︎මදම්පෙ♥︎වෙන්නප්පුව♥︎හලවත♥︎ 6,000/=☆NEW GIRL ☆ 🙏 HI DEAR... 👩‍💼IM SHENU 👩‍💼29 Years NEW GIRL ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🅛🅞🅒🅐🅣🅘🅞🅝 MARAWILA , MADAMPE , WENNAPPUWA , HALAWATHA ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🅜🅨 🅟🅐🅒🅐🅖🅔 🕰️1 HOUR 1 SHOT 6,000/=⏲️with room 🌙 FULL NIGHT 20,000/=⏲️with room 👩‍💼ඔයාල කැමති විදීහට හොඳ සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්👩‍💼 ➖➖➖➖➖➖➖ 🅜🅨 🅒🅞🅝🅓🅘🅣🅘🅞🅝 🚫NO VISIT🚫 🚫NO AN.AL 🚫 🌙 NIGHT OK 👄BOOBS SUCK OK💋 👄LIP KISS OK 💋 👄LIKING OK 💋 👄ANY POSITION💋 😍MY PLEACE 🏤 🏤 HOTEL ROOM🏤 ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🏤ඉතාමත් පීරීසිදූ හොඳ ROOMS 🏤 🚘PARKING AVAILABLE🚘 🏦SAFETY PLACE VERY CLEAN ROOMS🏦 ➖➖➖➖➖➖➖➖ 👩‍💼NEW 💯 Fresh & Real Clean Girls 👩‍💼 🧜 Real Beautiful Body 🧜 Best work🧜 🤩Enjoy With My Nice Work 🤩 🤩 Arranged With Your Dream Fun 🤩 🥰 Enjoy With Best Romantic Feeling🥰 💯 100% Guarantee. Dont Worry🚫 🤩 Come to meet me real girl friend experience🤩 ❤️එන්න මම ඔයාල එක්ක පෑයම ඉන්න පුළුවන් ❤️ 👩‍💼හදීස්සී නෑ ඔයාල ගෙවන මූදලට සූපීරී FUN එකක් දෙනවා 👩‍💼 📵අනේ බොරුවට කෝල් අරන් කරදර කරන්න ඒපා📵 📱CONTENT📱 📱📱0775664187

Personal Ads | 1 day ago
8K 360
Lanka ads Superad image

♥︎මාරවිල♥︎මදම්පෙ♥︎වෙන්නප්පු...

♥︎මාරවිල♥︎මදම්පෙ♥︎වෙන්නප්පුව♥︎හලවත♥︎ 6,000/=☆NEW GIRL ☆ 🙏 HI DEAR... 👩‍💼IM SHENU 👩‍💼29 Ye...

MARAWILA , MADAMPE , WENNAP...

I am 25 years old boy All i do it Full boy friendly and enjoyment Your choice to do

Boys | 1 day ago
440 0
Lanka ads Superad image

Tamil call boy service

I am 25 years old boy All i do it Full boy friendly and enjoyment Your choice to do

Batticaloa,Jaffna,Vavuniya

//